Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Ponúkame

Zajcsillapítás.net ako partner


Naša firma v súlade s vývojom domáceho trhu kladie dôraz popri maloobchodnom predaji aj na veľkoobchodný predaj a vybudovanie siete predajcov, respektíve na to, aby sa stala prvotným dodávateľom pre výrobné závody. Na základe tohto sme postupovali aj pri zostave cenníka, ktorý prihliada na množstvo odberu tovaru a ktorý väčšinou aplikujeme pri mesačnom odbere zhruba nad 100 m2. Naša firma ako výhradný dovozca výrobkov Hanno na izoláciu a absorbciu zvuku v Maďarsku je úspešný dodávateľ výrobných závodov, ktorý sa nielen snaží vyhovieť osobitným požiadavkám zákazníkov na výrobky, ale poskytuje výrobným závodom aj odbornú konzultáciu. Naša filozofia ako nového člena domáceho trhu bola pri vytváraní cenníka vytvoriť flexibilný systém zliav prihliadajúci na odberné množstvo, ktoré Vám s radosťou ponúkame.

Jedinečnosť

Naše pôsobenie ovplyvňujú požiadavky a očakávania našich zákazníkov, ich objednávky zaručujú neustále napredovanie vo vývoji. Dlhodobé spokojné partnerské vzťahy nám zabezpečuje pomer vysokokvalitných výrobkov, vývoj nových výrobkov a pomer najlepších cien/hodnôt. V prípade, že na našej stránke nenájdete to, čo hľadáte, prosíme, kontaktujte nás ohľadom najlepších cien!

Kvalita

Systém kvality firmy Hanno ISO/TS 16949 zaväzuje k najvyššej kvalite, najmä v oblasti automobilovej výroby. Plánovanie orientované na použitie (3-dimenzionálne tvárnenie, jedinečné výrobky vyrábané na mieru) zabezpečuje najlepší pomer cena/hodnota nielen prihliadnuc na nákupnú cenu, ale aj na výrobný čas našich zákazníkov-výrobcov.

Ponúkame isté dodávateľské pozadie

Hanno chce vyrábať vysokokvalitné výrobky, a to podporuje náš bezpečnostný systém kvality ako aj jasne stanovená obchodná stratégia. Priehľadná firemná politika, jednoduchá hierarchia a dobre fungujúci bezpečnostný systém kvality podporuje náš neustály vývoj v rámci našich finančných a inovatívnych možností. K tomu našim zamestnancom zabezpečujeme isté pracovné miesto a dobré finančné ohodnotenie, pričom firma, samozrejme, kladie veľký dôraz aj na udržanie profitability firmy. Toto všetko zaručuje stabilnú dispozíciu a štatút dlhodobo spoľahlivého dodávateľa.

Poradenstvo

Radi sa podelíme o naše vedomosti s každým – počnúc od profesionálneho užívateľa až po každého, kto na našu webovú stránku navštívi z dôvodu, že chce znížiť hluk vo svojom byte. Okrem bežnej oblasti využitia našich výrobkov kladieme čoraz väčší dôraz na to, aby sme pri priemyselnom znižovaní zvuku a hluku spolupracovali už od projektovej fázy plánovania, nakoľko by sme našim zákazníkom neponúkali už iba „dodatočné“ riešenia. Myslíme si, že znečistenie hlukom je jedno z najdôležitejších otázok ochrany prostredia, ktoré vplýva na náš zdravotný stav takisto ako znečistenie ovzdušia alebo vôd a pod.

Pre ďalšie otázky či pripomienky, neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt