Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Ochrana údajov

POZORNE SI PREČÍTAJTE UVEDENÉ VYHLÁSENIE, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA VŠETKY ÚDAJE NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE.

Všeobecné pravidlo:

Návšteva a použitie internetovej stránky spoločnosti TechFoam Hungary Kft. je možná výlučne za podmienky dodržania nižšie uvedených podmienok, ako aj právnych predpisov Maďarskej republiky.

Autorské práva:

Na internetovú stránku spoločnosti TechFoam Hungary Kft. sa vzťahuje ochrana autorských práv. Na všetky texty, obrázky, zvuky, súbory, softvéry a iné súbory, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti TechFoam Hungary Kft., sa vzťahujú zákony o autorských právach a zákony o ochrane duševného vlastníctva. Ste oprávnený/á prehliadať, tlačiť a preberať na pevný disk materiály obsiahnuté na internetovej stránke pre seba alebo inú osobu, a to výlučne pre osobnú potrebu a neziskové účely. Je zakázané predávať, vysielať a distribuovať akúkoľvek časť tejto stránky pre účely obchodného zisku, nesmú sa ani meniť, upravovať či zahrnúť v iných dielach, publikáciách alebo internetových stránkach ani v elektronickej ani v tlačenej forme. Spoločnosť TechFoam Hungary Kft. okrem uvedených neposkytuje žiadne ďalšie oprávnenia, práva v súvislosti so svojou internetovou stránkou.

Obsah internetovej stránky:

Informácie uvedené na stránke poskytujeme v dobrej viere, majú však len informatívny charakter. Tieto údaje sa môžu použiť iba pre cieľ získania informácií a spoločnosť TechFoam Hungary Kft. neposkytuje žiadnu záruku za presnosť alebo úplnosť uvedených informácií. Ani spoločnosť TechFoam Hungary Kft. ani jej zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné straty, škody alebo náklady (vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek zmareného zisku, priamych a nepriamych dôsledkov poškodenia) v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok TechFoam Hungary Kft. Spoločnosť si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu informácií uverejnených na tejto stránke, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy:

Internetová stránka TechFoam Hungary Kft. môže obsahovať automatické odkazy (tzv. hyperlinky alebo hyperodkazy) na iné internetové stránky. Tieto stránky sú vo vlastníctve a správe tretích osôb. Spoločnosť tieto odkazy poskytuje, ale TechFoam Hungary Kft. ani jej zamestnanci či ňou poverené osoby neposkytujú žiadnu záruku, nenesú zodpovednosť za tieto internetové stránky alebo za tam uvedené informácie ani za predpokladu, že ich TechFoam Hungary Kft. alebo jej zamestnanci skontrolovali alebo schválili.

Ochrana údajov – zber a použitie osobných údajov:

Spoločnosť TechFoam Hungary Kft. rešpektuje súkromné práva návštevníkov jej internetovej stránky. Pod pojmom osobné údaje rozumieme tie údaje, na základe ktorých Vás vieme identifikovať, napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa. TechFoam Hungary Kft. ukladá iba také osobné údaje, ktoré jej Vy dobrovoľne poskytnete. Pri poskytnutí Vašich osobných údajov nás súčasne poverujete s ich použitím na tu uvedené resp. na stránke uvedené účely, uvedeným spôsobom. Zároveň však máte právo použitie týchto údajov kedykoľvek obmedziť alebo zakázať. Prosíme, adresujte nám akékoľvek otázky, dotazy v súvislosti s použitím osobných údajov emailom na adresu: info@zajcsillapitas.net. Internetová stránka môže obsahovať aj také časti (napr. odporúčanie), kde je potrebné uviesť osobné údaje inej osoby/iných osôb. Vami poskytnuté osobné údaje inej osoby/iných osôb nepoužijeme na žiadne iné účely, iba napr. na zaslanie odporúčania, nebudeme ju/ich kontaktovať, iba ak by ona/oni kontaktovala/i nás.


Vami dobrovoľne poskytnuté osobné údaje – ak ste poskytnutie neodmietli, okrem účelov a spôsobov uvedených na internetovej stránke – TechFoam Hungary Kft. použije nasledovne:

- na účely zasielania informácií spojené s prevádzkou (zasielanie newsletter, zasielanie ponúk alebo iných informácií o službách)
- na odporučenie služieb poskytovaných spoločne s inými firmami (údaje neposkytujeme tretím osobám).

Ak máte nejaké otázky alebo dotazy, neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt